Rejestracja

Chciałbym/Chciałabym być na bieżąco informowany/a poprzez e-mail o zmianach i nowościach w następujących obszarach:

Umowa użytkowania

1. OGÓLNA DEKLARACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
Korzystając z naszej strony WWW wyrażają Państwo zgodę na pobieranie, przetwarzanie i korzystanie z danych zgodnie zponiższym opisem. Korzystanie z naszej strony WWW jest co do zasady możliwe bez rejestracji. Jednocześnie takie dane jak wywołane strony lub nazwy pobranego pliku, typu przeglądarki, system operacyjny, adres IP, data igodzina zostaną zapisane na serwerze w celach statystycznych, bez bezpośredniego odniesienia tych danych do Państwa osoby. Pobieramy i wykorzystujemy dane osobowe, szczególnie nazwisko, adres, numery telefonów lub adres e-mail tylko wtedy, jeżeli zamieszczą je Państwo w masce wprowadzenia danych na naszej stronie WWW lub prześlą do nas mailem. Bez Państwa zgody przekazanie danych osobom trzecim nie nastąpi. Zapisane dane osobowe będą wykorzystywane do realizacji umowy iprzetwarzania Państwa zapytań. Po pełnym wykonaniu umowy oraz zapłacie pełnej ceny zakupu Państwa dane będą przechowywane z uwagi na prawno-podatkowe iprawno-handlowe terminy przechowywania informacji. Po ich upływie dane zostaną usunięte. Nie dotyczy to przypadku, jeżeli wyrazili Państwo wyraźną zgodę na dalsze wykorzystanie Państwa danych.


2.
DEKLARACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH DOT. CIASTECZEK
Nasza strona WWW używa ciasteczek. Są to małe pliki tekstowe umożliwiające zapisywanie specyficznych informacji odnoszących się do użytkownika na urządzeniu końcowym użytkownika, gdy korzysta on z tej strony WWW. Ciasteczka umożliwiają szczególnie ustalenie częstotliwości korzystania ze strony i liczby użytkowników, analizę sposobów zachowania się podczas korzystania ze strony, ale również stworzenie naszej oferty jako bardziej przyjaznej dla klienta. Ciasteczka pozostaną zapisane nadal po zakończeniu sesji wyszukiwarki i mogą być wywołane ponownie podczas następnych odwiedzin strony. Jeżeli użytkownik sobie tego nie życzy, powinien ustawić swoją przeglądarkę internetową w ten sposób, aby odmawiała przyjęcia ciasteczek.


3. KONTO UŻYTKOWNIKA BAZY DANYCH MEDIALNYCH
Mają Państwo możliwość założenia na stronie WWW konta użytkownika z Państwa danymi osobowymi, aby oglądać i pobierać dane dot. produktów i przedsiębiorstwa Steinberg opublikowane wbazie danych medialnych.
Aby można było utworzyć i wpełni korzystać z konta użytkownika, spółka Steinberg potrzebuje Państwa formy tytułowej, imienia inazwiska, oznaczenia firmy, strefy działalności, danych adresowych, profilu działalności gospodarczej, danych kontaktowych (telefonu i adres e-mail) oraz dowolnie wybranego przez Państwa hasła. Adres e-mailowy służy jako identyfikacja dostępu do konta użytkownika. Po pełnym zakończeniu rejestracji otrzymają Państwo wiadomość e-mail z potwierdzeniem. Zawsze mogą Państwo zaktualizować dane osobowe i firmowe wobszarze profilowym konta użytkownika.
Zakładając konto użytkownika oraz korzystając z bazy danych medialnych wyrażają Państwo zgodę na pobieranie, przetwarzanie ikorzystanie z danych zgodnie zponiższym opisem. Jednocześnie takie dane jak wywołane strony lub nazwy pobranego pliku, typ przeglądarki, system operacyjny, adres IP, data igodzina zostaną zapisane na serwerze w celach statystycznych. Dane osobowe zostały zapisane na serwerze do celów korzystania zbazy danych medialnych oraz statystycznych.


4. SERWIS INFORMACYJNY DOT. ZMIAN I NOWOŚCI W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH BAZY DANYCH MEDIALNYCH
Wprzypadku pomyślnej rejestracji mają Państwo możliwość otrzymywania automatycznych informacji o zmianach i nowościach wposzczególnych lub wszystkich kategoriach bazy danych medialnych. Należą do nich kategorie: zdjęcia produktów, zdjęcia otoczenia, techniczny materiał zdjęciowy, dane planowania, katalogi/broszury, szablony desingu, logo. Obszar przedsiębiorstwa jest aktywowany tylko dla pola działalności „Prasa/PR” i także tylko obszar „Prasa/PR” może tutaj korzystać zserwisu informacyjnego. Wyrazili Państwo zgodę na serwis informacyjny, gdy podczas rejestracji aktywowali Państwo poszczególne lub wszystkie kategorie banku danych medialnych, wprzypadku których chcieli Państwo uzyskiwać informacje dot. zmian inowości. Do tych celów firma Steinberg używa podanego przez Państwa adresu e-mail, aby informować Państwa mailowo ozmianach inowościach w kategoriach aktywowanych dla serwisu informacyjnego. Firma Steinberg udostępnia do pobrania na Państwa koncie użytkownika pod Państwa profilem w obszarze „Nowości” zmienione inowe dane dla określonej kategorii. Zawsze mogą Państwo zaktualizować ustawienia Serwisu informacyjnego w obszarze profilowym konta użytkownika.


5. UMOWA UŻYTKOWANIA MATERIAŁU ZDJĘCIOWEGO ITEKSTOWEGO UDOSTĘPNIONEGO PRZEZ FIRMĘ STEINBERG WBAZIE DANYCH MEDIALNYCH
Do materiału danych kategorii Materiał zdjęciowy (tutaj obszary zdjęcia produktów, zdjęcia otoczenia), Logo, Przedsiębiorstwo i Szablony wzorów będzie potrzebna Państwa specjalna zgoda, na muszą Państwo wyraźnie przystać którą podczas pobierania materiałów. Tej zgody muszą Państwo udzielać dla każdej operacji pobierania materiałów oddzielnie. Udzielone przez Państwa zgody na każdą operację pobierania, pobrany materiał oraz data i czas godzinowy pobierania będą przez nas zapisywane i protokołowane na Państwa koncie użytkownika wobszarze profilowym pod punktem „Umowy użytkowania”.


6. UMOWA UŻYTKOWANIA MATERIAŁU ZDJĘCIOWEGO ITEKSTOWEGO UDOSTĘPNIONEGO PRZEZ UŻYTKOWNIKA WBAZIE DANYCH MEDIALNYCH
Mają Państwo możliwość umieszczania przy użyciu funkcji Upload materiału informacyjnego na serwerze na koncie użytkownika wobszarze profilowym. Będzie to np. wymagane, jeżeli wyrazili Państwo wyraźną zgodę na naszą zgodę specjalną zgodę wpunkcie 5 i prześlą nam egzemplarz dowodowy. Do potrzeb umieszczania danych na serwerze firma Steinberg potrzebuje od Państwa wyraźnej zgody, czy firma Steinberg może używać zamieszczonego materiału informacyjnego do własnych celów, np. rodzaj użycia i czas użycia. Wprzypadku udzielenia zgody przez Państwa firma Steinberg uzyska prawo do użytkowania materiału informacyjnego. Tej zgody muszą Państwo udzielić dla każdej operacji umieszczania materiałów na serwerze oddzielnie. Udzielone przez Państwa zgody dla każdej operacji umieszczania danych na serwerze, zamieszczony materiał oraz data i czas godzinowy zamieszczenia będą przez nas zapisywane iprotokołowane na Państwa koncie użytkownika wobszarze profilowym pod punktem „Umieszczanie materiału na serwerze”.

7. WYCOFANIE, ZMIANY, KOREKTY, AKTUALIZACJE
Mają Państwo prawo do uzyskania na zapytanie bezpłatnej informacji o danych osobowych zapisanych o Państwie. Dodatkowo mają Państwo prawo do korekty nieprawidłowych danych, blokady i usuwania Państwa danych osobowych, o ile nie stoi to wsprzeczności z ustawowym obowiązkiem przechowywania informacji. Państwa osoba kontaktowa ds. danych osobowych w naszym przedsiębiorstwie:


Selman Sezek
SEL-COM IT-Dienstleistungen
Herderstr. 8
D-40721 Hilden
Tel:+49 (0) 2103/977 33 78

0